EcoForce AB läggs under hösten 2004 vilande, och anställda och lokaler utgör i stället grunden för A2B Electronics nya lokalkontor i Linköping. Kontakta Olof eller Patrik om du vill veta mer.

Vår tidigare webbplats mest populära sida finns dock fortfarande kvar: Anekdot för sänkande av arbetsmoralen
 
Olof Atterfors
+46 708 707345
 
Patrik Lantto
+46 70 2190850